Photographer Christi Kuchenski
Assistant Anna Ambrose